• – კომპიუტერის დიაგნოსტიკა
  • – დაზიანებული ნაწილის შეცვლა
  • – ნაწილის ადგილზე მიტანა