• – კომპიუტერის მტვრისგან გაწმენდა
  • – ქულერების დაზეთვა
  • – თერმო პასტის შეცვლა