– სერვერის გამართვა და კონფიგურაცია

– ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია (Windows Server 2003, 2008, 2012, Linux)

– ვირტუალური გარემოს მოწყობა (Vmware ESXi)

– DNS სერვერის სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება

– Active Directory სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება

– Terminal Server სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება

– DHCP სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება

– Management and Monitoring Tools ინსტალაცია, კონფიგურირება

– Microsoft Exchange ადმინისტრირება

– ელ-ფოსტების კონფიგურაცია

– VoIP ტექნოლოგიების მუშაობის მონიტორინგი

– Microsoft SQL Server ინსტალაცია და მართვა

– მონაცემთა რეზერვირება და დაარქივება

– ცენტრალური სატელეფონო სისტემის მართვა

ქსელები

– პასიური და აქტიური ქსელური ინფრასტრუქტურის მოწყობა

– ნებისმიერი სირთულის ქსელის მონტაჟი (ქსელის გაყვანა, დამისამართება)

– ახალი აშენებული კორპუსების კაბელირება

– ქსელის ადმინისტრირება (კომპიუტერთან დაკავშირება, ქსელში ჩაბმა)

– ქსელური ინფრასტრუქტურის მონიტორინგი

– მარშრუტიზატორების (ROUTER), კომუტატორების (SWITCH) მართვა

– შიდა ქსელის პრობლემების აღმოფხვრა

– პროვაიდერებთან ურთიერთობა